PL  |  EN
 
PATRON MERYTORYCZNY
SPONSOR GENERALNY
SPONSOR PLATYNOWY
SPONSOR BRĄZOWY
SPONSOR
WYSTAWCY
Honorowy Patronat Prezesa POT
PARTNERZY
PATRONAT MEDIALNY
ORGANIZATOR

PDSA na Digital Signage Trends 2012

Content Day 2012

Warsztaty Content Day 2012 pod patronatem PDSA odbędą się w godzinach 10.00 - 14.00 w pierwszym dniu konferencji DST 2012.

Postaramy się podsumować i usystematyzować grupy, kategorie, czy rodzaje kontentu z jakimi spotykamy się już dziś w coraz to nowszych miejscach i formach. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy wszyscy rozmawiamy tym samym językiem digital signage i co to jest język digital signage?

Pierwszy raz panel prelekcyjny zostanie zastąpiony panelem dyskusyjnym. Chcemy, aby uczestnicy na żywo opowiedzieli o swoich doświadczeniach w zakresie kreacji, zastosowania i produkcji kontentu.

Duża liczba nośników funkcjonujących w Polsce pozwala sądzić, że mamy już co najmniej kilka firm lub domów produkcyjnych wyspecjalizowanych w branży digital signage. Postaramy się sprawdzić, czy tak jest w rzeczywistości.

Aby te warsztaty i te podsumowania miały wysoką wartość, zachęcamy Państwa do udziału – mamy nadzieję, że Content Day na stałe wpisze się w kalendarz imprez PDSA. Zachęcamy Państwa do przygotowania krótkich prezentacji, które będą „napędzały“ nasze dyskusje. Jeśli nie macie na to czasu – nie ma problemu ! – tym bardziej Was zapraszamy, bo mamy nadzieję, że uda się nawiązać cenne kontakty, wymienić doświadczenia, a przede wszystkim porozmawiać o tym co jest dziś chyba jedną z najistotniejszych kwestii digital signage – kontent – jak mawiają amerykanie Content is KING!

Chcemy coś zmienić, spróbować odejść od tradycyjnej formuły, w której tylko słuchamy zaproszonych przedstawicieli firm, prezentujących historie i doświadczenia pokazane w barwnych przykładach. Chcemy podejść do Content Day w nowoczesny, a zarazem bardziej twórczy sposób. Chcemy, aby to wydarzenie przybrało formę warsztatów, bo sądzimy, że jest to najlepszy sposób rozmawiania o kontencie.

Prowadzącym Content Day 2012 będzie Wiceprezes Zarządu PDSA Paweł Noga.

Wstęp na Content Day 2012 oraz Digital Signage Expo jest bezpłatny. Zainteresowane osoby prosimy o rejestrację poprzez formularz Digital Signage Expo (w uwagach prosimy zaznaczyć udział w Content Day) nie później, niż 4.10.2012.

Serdecznie zapraszamy.

Raport PDSA o nośnikach Digital Signage w Polsce

Stowarzyszenie Polish Digital Signage Association przygotowuje pierwszy pełny raport na temat sieci nośników Digital Signage w Polsce.

Raport, oprócz nośników zlokalizowanych wewnątrz obiektów, w których najczęściej napotykamy na cyfrową formę informacji i reklamy (centra handlowe, galerie, markety, centra biznesowe, kluby sportowe, dworce, lotniska itp.), uwzględni również wielkoformatowe nośniki zewnętrzne typu LED.

Publikacja raportu nastąpi podczas trzeciej edycji konferencji DST 2012, którą PDSA objęło patronatem merytorycznym i będzie dotyczyło danych zagregowanych na koniec kwietnia 2012 roku.

Raport o standardach projektowania i instalacji systemów DS

Stowarzyszenie Polish Digital Signage Association przygotowuje raport na temat standardów projektowania i instalacji dla sieci Digital Signage w Polsce.
Raport prezentować będzie listę dobrych praktyk istotnych dla tworzenia systemów DS w zakresie doboru właściwego sprzętu, oprogramowania, systemu zarządzania i monitoringu, designu nośnika, nie zapominając również i istotnej roli kontentu.

Publikacja raportu nastąpi podczas trzeciej edycji konferencji DST 2012, którą PDSA objęło patronatem merytorycznym.

Raport PDSA n/t projektu badań polskiego rynku DS

Podczas konferencji DST przedstawiciele PDSA przedstawią plan działań Stowarzyszenia mający na celu zamknięcie projektu badań polskiego rynku Digital Signage. W prezentacji najnowszych informacji dotyczących nośników DS. w podziale na kanały dystrybucyjne oraz przedstawieniu wybranej strategii badania nośników udział wezmą przedstawiciele wybranych organizacji badawczych oraz Domów Mediowych. PDSA planuje aby zakończyć proces tworzenie pierwszych całościowych badań rynku DS w Polsce na jesieni 2012 roku.

Konkurs PDSA

Zapraszamy do udziału w Konkursie Polish Digital Signage Association Awards 2012, którego organizatorami są: Polish Digital Signage Association (PDSA) oraz Agencja 4D (Organizator Konferencji Digital Signage Trends 2012).

Celem Konkursu jest wyróżnianie w kilku kategoriach najlepszych produktów i usług, stosowanych w branży Digital Signage w Polsce oraz ich promocja podczas konferencji DST 2012.

Uczestnikami Konkursu - Firmami Nominowanymi mogą być podmioty wykorzystujące nowoczesne produkty Digital Signage w systemach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych, reklamodawcy, agencje kreatywne jak również twórcy kontentu, projektanci oraz architekci zamkniętych i otwartych przestrzeni publicznych, producenci oraz integratorzy systemów Digital Signage, właściciele obiektów, właściciele sieci Digital Signage, właściciele i dostawcy informacji, właściciele i dostawcy treści, w zależności od kategorii konkursowej.

Wyboru zwycięskich rozwiązań dokona jury w składzie:

- Mariusz Orzechowski - przewodniczący jury (Prezes Zarządu Polish Digital Signage Association)
- Maciej Dziadowiec - sekretarz jury (sekretarz generalny Polish Digital Signage Association)
- Dirk Hülsermann - członek jury (prezes Out-of-Home Video Advertising Bureau Europe (OVAB Europa)
- Maciej Goniszewski - członek jury (redaktor naczelny Gazety Bankowej)
- Lech Kaczoń - członek jury (prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej w Polsce)
Kategoria Konkursu Rodzaj Firmy Nominowanej
1. Najlepszy spot reklamowy DS Reklamodawcy, agencje kreatywne, twórcy kontentu, projektanci oraz architekci zamkniętych i otwartych przestrzeni publicznych
2. Najlepszy interaktywny kontent DS Reklamodawcy, agencje kreatywne, twórcy kontentu, właściciele, dostawcy informacji, projektanci oraz architekci zamkniętych i otwartych przestrzeni publicznych
3. Najlepszy nie reklamowy materiał DS Reklamodawcy, agencje kreatywne, twórcy kontentu, właściciele, dostawcy treści, projektanci oraz architekci zamkniętych i otwartych przestrzeni publicznych
4. Najlepsza ramówka kontentu DS Reklamodawcy, agencje kreatywne, twórcy kontentu, projektanci , operatorzy sieci odpowiedzialni za emisje i jej aktualizacje oraz architekci zamkniętych i otwartych przestrzeni publicznych
5. Najlepsza realizacja DS (Instalacja wzorcowa) Integratorzy Digital Signage oraz właściciele obiektów
6. Najlepszy design Kiosku / Mebli DS Producenci kiosków, interaktywnych kiosków i mebli Digital Signage
7. Najlepsze innowacyjne rozwiązanie DS (produkt) Integratorzy Digital Signage, dystrybutorzy, producenci, dostawcy rozwiązań interaktywnychZachęcamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu.

Kartę zgłoszenia do Konkursu można pobrać tutaj.

Wzorzec PPT można pobrać tutaj.

Dane konta do Opłaty Konkursowej:
Bank Pekao S.A. I O/Kraków 06124014311111000010467376
4D s.c E. Noworyta – Burkot, E. Orzechowska
30-038 Kraków
ul. Łobzowska 52/6
NIP: 945-18-79-281
Kontakt

Więcej informacji na temat raportu i konkursu udzieli:

Maciej Dziadowiec
Sekretarz Generalny PDSA
Tel. 602-27-26-38
m.dziadowiec@pdsa.org.pl
pdsa.org.pl

PROFIL UCZESTNIKÓW

  • Dyrektorzy i Kierownicy Marketingu
  • Dyrektorzy i Kierownicy ds. Komunikacji / PR
  • Dyrektorzy Mediów
  • Produkt i Brand Managerowie
  • Specjaliści ds. Marketingu
  • Dyrektorzy, Kierownicy, Specjaliści ds. IT
  • Dyrektorzy agencji reklamowych
  • Operatorzy sieci Digital Signage
  • Inwestorzy finansowi (Venture Capital)
  • Dyrektorzy firm badawczych i doradczych
  • Dyrektorzy firm projektowych, aranżujących wnętrza
  • Dyrektorzy/Kierownicy działów promocji w urzędach miast (promocja regionów)
  • Domy mediowe
  • Reprezentanci jednostek finansowanych z budżetu państwa
  • Pozostałe osoby zainteresowane nowoczesną komunikacją cyfrową - Digital Signage
 
    Intel is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
All Rights Reserved. Copyright © Digital Signage Trends 2009 - 2012